Edició de «Dia Mundial de la Seguritat i Salut en el Treball»

Anar a la navegació Anar a la busca

Advertencia: No has iniciat sessió. La teua direcció IP serà visible públicament si realises qualsevol edició. Si inicies sessió o crees un conte, les teues edicions s'atribuiran al teu nom d'usuari, junt en atres beneficis.

Pot desfer-se la modificació. Per favor, revisa la comparació més avall per a assegurar-te que es lo que vols fer; llavors deixa els canvis per a la finalisació de la desfeta de l'edició.

Revisió actual El teu text
Llínea 37: Llínea 37:
 
* [[2006]]-«Una nova «cultura de seguritat», que reduïxca o previnga els accidents del treball i les malalties professionals».
 
* [[2006]]-«Una nova «cultura de seguritat», que reduïxca o previnga els accidents del treball i les malalties professionals».
 
* [[2005]]-«Prevenció d'accidents i malalties en el sector de la construcció i entre els treballadors jóvens i els treballadors d'edat» (en anglés).
 
* [[2005]]-«Prevenció d'accidents i malalties en el sector de la construcció i entre els treballadors jóvens i els treballadors d'edat» (en anglés).
 
== Vore també ==
 
 
* [[Dia Internacional de la Dòna Treballadora]]
 
  
 
== Enllaços externs ==
 
== Enllaços externs ==

Per a editar esta pàgina, per favor respon a la pregunta que apareix més avall (més informació):

Cancelar Ajuda d'edició (s'obri en una finestra nova)


Advertència sobre drets d'autor

Totes les contribucions a Proyecte se publiquen baix la Llicència de documentació lliure GNU. Al contribuir, acceptes que atres persones distribuïxquen i modifiquen lliurement les teues aportacions. Si això no és lo que desiges, no poses les teues contribucions ací.

Ademés, al publicar el teu treball nos assegures que estàs llegalment autorisat a dispondre d'eixe text, ya siga perque eres el titular dels drets d'autor o per haver-lo obtingut d'una font baix una llicència compatible o en el domini públic. Recorda que l'immensa majoria del contingut disponible en internet no complix estos requisits; llig Proyecte:Drets d'autor per a més detalls.

¡No utilises sense permís escrits en drets d'autor!