Proyecte:Verificabilitat

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Tots els artículs de L'Enciclopèdia en valencià han de tindre referències (és dir, indicar la font de l'informació) per a que el llector puga comprovar l'exactitut, precisió i neutralitat de l'artícul, i buscar més informació sobre el tema. Tot el contingut de L'Enciclopèdia ha d'haver segut publicat en un atre lloc (ya que L'Enciclopèdia no és una font primària), i per això sempre és possible per a l'autor de l'artícul incloure una referència.

Fonts primàries i L'Enciclopèdia

En térmens generals, poden distinguir-se dos classes de texts en la difusió del coneiximent:

 • Fonts primàries: Texts que presenten per primera volta troballes científics o històrics —com a observacions de laboratori, transcripcions d'experiments, investigacions realisades per mig de treball de camp, enquestes, censos, transcripcions jurídiques, documents d'época— o que oferix per primera vegada una interpretació teòrica d'estes troballes, incrementant o reestructurant els coneiximents sobre un saber.
 • Texts que exponen de manera més o menys sistemàtica el que es presenta i desenrolla en les fonts primàries. Per eixemple: enciclopèdies, llibres de text, manuals, etc.

Per a elaborar les fonts primàries es necessita un complex procés de verificació, que inclou la revisió per experts, la realisació d'experiments de confrontació i atres tipos d'investigació, es posa en marcha per a assegurar-se que l'informació és fiable. L'Enciclopèdia no proporciona, ni pot proporcionar, eixe tipos de verificació. No obstant, sí que pot recolzar-se en el material que ha segut publicat (i, per tant, verificat) independentment per atres fonts fiables i ben reputades.

Tant per raons d'honestitat intelectual com per a facilitar la comprovació independent de l'exactitut dels artículs de L'Enciclopèdia, és crucial proporcionar referències que permeten la verificació dels artículs. Esta política és un dels tres principis bàsics per a evaluar el contingut de L'Enciclopèdia, junt en el de neutralitat en el punt de vista i el que L'Enciclopèdia no és una font primària. Els tres principis estan íntimament relacionats: la neutralitat es garantisa al representar adequada i objectivament l'opinió dels professionals, i la verificabilitat permet assegurar-se que la representació és efectivament adequada.

Per això, tots els artículs de L'Enciclopèdia han de detallar les fonts elaborades en la confecció del mateix; gràcies a elles, és possible assegurar-se que hi ha un recolzament respectable per a les afirmacions abocades en ells, i dissipar els dubtes que puguen existir sobre el biaix que puga tindre. La reproducció cuidadosa dels punts de vista i les apreciacions de les fonts expertes constituïxen el model que garantisa la serietat d'una enciclopèdia.

¿Per que donar referències?

Proporcionar referències permet:

 • Comprovar fàcilment l'exactitut i precisió de l'artícul. Tot redactor d'un bon artícul sap que trobar referències precises per a una afirmació o teoria no sempre és fàcil, i moltes voltes fer-ho porta temps i treball considerables. A l'indicar exactament quina és la font que has empleat, permets que editors i llectors subsegüents sàpien exactament a on dirigir-se per a verificar que el contingut de l'artícul es correspon en les fonts originals.
 • Garantisar la fiabilitat del contingut de l'artícul. Sense importar el valor que puga tindre una contribució original en L'Enciclopèdia, la comunitat d'editors no pot posar en marcha el procés de revisió, confrontació i evaluació de que les fonts primàries disponen per a reconéixer el valor dels nous aportes a una disciplina. L'única manera que tenim d'evaluar-los és remetent-nos al consens dels experts sobre el tema; si la font en que nos hem informat és fiable, tenim garantia de que l'informació està a l'altura de lo que una enciclopèdia ha de publicar.
 • Assegurar-se de que el contingut de l'artícul no represente únicament l'opinió personal de l'autor. Sense importar les creències i conviccions personals de cada un dels editors, si el material es remet a una evaluació externa, L'Enciclopèdia complix en el principi enciclopèdic de reproduir objectivament l'estat del coneiximent.
 • Dispondre de recursos adicionals per a l'editor o llector interessat. A l'incloure una selecció de fonts, qui desige ampliar l'artícul té una bona idea de quin tipo de material és apropiat, i a on dirigir-se a per més.

Si saps prou d'un tema com per a poder escriure de memòria sobre ell, en seguritat saps també prou com per a indicar obres de consulta que refrenden els teus afegits. I, encara en eixe cas, l'ideal és que comproves les senyes contra la font abans de fer l'afegit i que ho deixes clarament documentat. Encara que a tu et resulte molt fàcil identificar les referències correctes, l'idea és que tots els llectors puguen trobar-les sense haver de consultar-ho en tu en la teua pròpia pàgina.

I no t'oblides d'incloure enllaços per a definir les paraules que inclogues en el teu text. Per eixemple, si estes escrivint un artícul sobre els routers i expliques que estos poden ser sense fil, wi-fi, també hauries de posar un enllaç a la descripció de WiFI

¿Quan donar referències?

A l'agregar contingut

 • Cita la font de la que has obtingut l'informació quan amplies un artícul. Pots fer excepcions en el cas de senyes molt generals o de coneiximent públic, pero a mida que L'Enciclopèdia va creixent eixos cassos són cada volta més rars, i la necessitat de documentar cada afegit és major.
 • Utilisa un format estàndart per a les referències, si saps com fer-ho (vore com citar per a un manual complet). Si no t'és possible fer-ho, inclou tota l'informació relativa a la font per a que un atre editor puga donar format a la cita; com a mínim, és imprescindible saber l'autor i el títul de la publicació, pero també poden ser de gran ajuda senyes com la data i l'editorial.
 • Evita a tota costa les formulacions impersonals, com "alguns autors", "hi ha qui diu" o "s'ha dit"; lo correcte és:
  • identificar expressament qui ha sostingut eixa postura, i
  • proporcionar mijos per a poder constatar-ho en les seues pròpies afirmacions.

Les teues pròpies opinions o conclusions són respectables, pero L'Enciclopèdia no és el lloc per a expressar-les. Recorda que L'Enciclopèdia no és una font primària.

Quan hi ha polèmica

Les referències són imprescindibles quan descrius les opinions d'alguna de les parts en un tema controvertit o polèmic.

Si algú discutix la veracitat, la precisió o la neutralitat d'un artícul, l'única manera de demostrar-la és donant fonts per a comprovar-ho:

 • Presupon bona fe de part de tots els colaboradors, pero exigix-los (i exigix-te a tu mateix) aportar les seues fonts en cas de controvèrsia.
 • L'informació no garantisada per referències ha de traslladar-se a la pàgina de discussió de l'artícul si algú la posa en dubte, per a fer més fàcil la seua recuperació si algun dels participants pot aportar fonaments per a la mateixa.

Inclús si no hi ha controvèrsies en un moment donat, sigues previsor; potser eventualment algú dubte de lo que ha escrit, i potser l'autor no estiga disponible en eixe moment per a afegir la referència. És millor aclarir l'orige de l'informació des del principi, per a garantisar la seua estabilitat en L'Enciclopèdia. De fet, afegir referències a l'informació aportada per atres autors és una manera excelent d'ajudar a donar-li solidea al proyecte.