Proyecte:Pàgina d'usuari

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L'Enciclopèdia proporciona les pàgines d'usuari per a facilitar la comunicació entre els participants del proyecte. Si el teu nom d'usuari és Eixemple:

Les informacions personals dels usuaris no han d'aparéixer en les pàgines del espai de noms principal, que està reservat per a contingut enciclopèdic.

¿Qué se pot tindre en una pàgina d'usuari?

El contingut és de la teua responsabilitat, i pot ser utilisat a la teua discreció, pero ha de respectar les regles generals del lloc.

Un bon començament és agregar un poc d'informació sobre tu, possiblement incloent com contactar-te (correu, mensageria instantànea, etcétera), una foto, el teu nom real si ho desiges, la ciutat on vius, les teues àrees d'interés i perícia, la qual cosa t'agrada i el que no, atres pàgines personals, etcétera. Òbviament açò dependrà de quant t'incomode donar informació personal.

També pots utilisar la teua pàgina d'usuari per a ajudar-te a usar L'Enciclopèdia de forma més efectiva: de manera que pots utilisar-la per a incloure informació sobre com resoldre problemes a qué tu ya t'has enfrontat, enllaços útils, tasques que estàs realisant, recordatoris personals i atres.

Un atre us és el de donar a conéixer les teues activitats i opinions en L'Enciclopèdia. Pots incloure els teus plans actuals, un registre de les teues activitats recents en L'Enciclopèdia, i la teua opinió sobre com certs artículs o polítiques de L'Enciclopèdia han d'evolucionar. També, si penses que no estaràs actiu per un temps, pots deixar una nota en la teua pàgina d'usuari per a informar atres respecte d'això.

Erro al crear miniatura: Falta archiu
Flor
Erro al crear miniatura: Falta archiu
Estrela

Es podria agregar alguna cita de la teua preferència, fotos, els teus articuls o imàgens (de llicència lliure) preferides de L'Enciclopèdia. És possible també que atres usuaris decidixquen premiar-te en un reconeiximent. En el cas poc provable que els teus privilegis d'editar artículs en L'Enciclopèdia hagen segut revocats, un avís respecte d'això pot incloure's.

Totes les teues contribucions en L'Enciclopèdia tenen llicència GFDL. Si desiges que tinguen múltiples llicències lliures o declarar-les del tot del domini públic, pots colocar la informació respecte d'això en la teua pàgina d'usuari.

En general, evita editar substancialment les pàgines d'usuari d'atres sense el seu permís previ, pots realisar correccions tipogràfiques i atres errors. La millor opció és deixar una nota en la pàgina de discussió de la seua pàgina d'usuari i esperar que el mateix usuari edite la seua pàgina d'usuari o t'ho solicite.

Generalment, has d'evitar que el contingut més substancial inclòs en la pàgina no estiga relacionat en L'Enciclopèdia. L'Enciclopèdia no és un servici d'hostage general de pàgines, de manera que la teua pàgina d'usuari, si be el seu manteniment és de la teua responsabilitat, no et pertany. La teua pàgina ha de ser sobre tu com a enciclopediste.

No inclogues imàgens ofensives o no lliures en la teua pàgina d'usuari o en cap dels seus subpàgines. Les regles generals sobre el us d'imàgens s'apliquen igualment a les pàgines de l'espai d'usuari.

Pots incloure la teua pàgina en una o més categories d'usuaris. Les categories d'enciclopedistes estan per a ajudar a reunir a enciclopedistes en interessos semblants. Les categories d'enciclopedistes deuen totes incloure la paraula «Enciclopediste», per a que no es confonguen en categories de l'enciclopèdia.

És important advertir que a les pàgines d'usuari generalment s'arriba per mig de la teua firma en les pàgines de discussió.

Subpàgines d'usuari

Si et fa falta més d'una pàgina, pots crear subpàgines. Els consells sobre la pàgina d'usuari s'apliquen igualment a les subpàgines.

Per eixemple, pots tindre en la teua pàgina d'usuari:

 • Un artícul en desenroll, mentres ho acabes d'escriure.
 • L'archiu de les discussions anteriors de la teua pàgina de discussió.
 • Ensajos d'edició.
 • Plantilles en preparació.

Per a crear una subpàgina d'usuari es procedix igual que per a crear un nou artícul: es realisa la busca de l'artícul "Usuari:nom/artícul", on "nom" és el nom d'usuari i "artícul" el de la subpàgina, i es crega l'artícul seguint l'enllaç d'edició brindat.

Pots afegir una plantilla nomenada {{ZDP usuari}} en la teua subpàgina. L'informació afegida per eixa plantilla aclarix que la teua subpàgina és usada per a fer proves. La zona de proves es útil per a experimentar, sense que açò afecte a les pàgines originals.

Atres informacions sobre un usuari

Adicionalment a l'informació disponible en atres pàgines, des de la pàgina d'usuari es pot solicitar la llista de modificacions que un usuari ha realisat des del seu inici com a enciclopediste. Per ad això pots seguir l'enllaç Contribucions de l'usuari. Igualment, si l'usuari ha habilitat la possibilitat de rebre mensages de correu, trobaràs un botó en etiqueta Enviar correu electrònic ad est usuari.

Material inadequat

En general, has d'evitar incloure material voluminós sense relació en L'Enciclopèdia. Eixemples d'això són:

 • Un weblog relacionat en les teues activitats extra-enciclopedistes.
 • Discussions extenses no relacionades en L'Enciclopèdia.
 • Informació personal excessiva.
 • Ensajos d'opinió no relacionats en L'Enciclopèdia o en material no enciclopèdic.
 • Jocs, sessions de jocs de rol i un atre material d'entreteniment, especialment quan açò involucra a no enciclopedistes.
 • Intercanvis de mensages en persones no involucrades en els proyectes de L'Enciclopèdia.
 • Publicitat indiscriminada de productes, servicis, empreses o organisacions que puguen considerar-se Spam
Vore també: Proyecte:Lo que L'Enciclopèdia no és

Hi ha disponibles molts servicis hosting web, correu electrònic i weblogs de baix cost i inclús gratuïts, que resulten una bona alternativa per al contingut no relacionat en la L'Enciclopèdia.

La comunitat de L'Enciclopèdia és prou tolerant i té certa flexibilitat en l'aplicació d'estes recomanacions als participants regulars. Particularment, les activitats comunitàries que no estiguen estrictament referides a l'edició d'artículs poden ser permeses, especialment quan les inicien enciclopedistes compromesos en bons historials d'edicions. En el millor dels cassos, tals activitats ajuden a construir la comunitat, la qual cosa al seu torn ajuda a construir l'enciclopèdia.

Redirigir la teua pàgina d'usuari a una atra pàgina (que no siga la teua pàgina de discussió o una subpàgina de la teua pàgina d'usuari) està molt mal vist per alguna gent. Fer açò dificulta seguir els enllaços a la teua pàgina d'usuari i per tant també deixar-te enllaços o mirar les teues contribucions. L'excepció, per supost, és redirigir la pàgina d'usuari d'un conte antic a la del conte actual.

Responsabilitat i pertinença del material d'espai d'usuaris

Tradicionalment, L'Enciclopèdia accepta que els usuaris es manegen el seu espai d'usuari segons els seus criteris. No obstant, les pàgines d'usuari no pertanyen a l'usuari sino a la comunitat:

 • Tot el material té llicència GFDL, igual que els artículs.
 • Atres usuaris poden editar les pàgines del teu espai d'usuari, encara que el costum és que atres usuaris només participen en les discussions d'eixes pàgines i et deleguen la responsabilitat de modificar-les.
 • Les polítiques d'us, incloent les de atacs personals, s'apliquen al teu espai igual que al restant de les pàgines.
 • En alguns cassos, es pot borrar material que no complix en les regles generals del proyecte (vore més avant).

En general, si tens material que no desiges que atres editen, o que és d'alguna forma desapropiat per a L'Enciclopèdia, has de portar-ho a un lloc web personal. Actualment hi ha moltes opcions d'autopublicació, gratuïtes o a baix cost, que poden ser utilisades per a mantindre eixe material.

Protecció de pàgines d'usuari

Igual que en les pàgines d'artículs, les pàgines d'usuari poden també ser objecte d'atacs vandàlics o, més rarament, guerres d'edició. Les pàgines d'usuari estan subjectes a les mateixes regles que les pàgines d'artículs quan es procedix a protegir-les. Com a regla general, és convenient explicar en la discussió la raó de la protecció.

La majoria de les vegades, el vandalisme en les pàgines ocorre com a resposta a l'esforç d'un administrador al resoldre problemes ocasionats per actes vandàlics. Els bibliotecaris poden protegir les seues pàgines personals en eixos cassos, i poden modificar pàgines d'usuari protegides, també en els cassos en qué un usuari no bibliotecari siga objecte de vandalisme. L'usuari pot solicitar la protecció de la seua pàgina a un bibliotecari o este pot procedir a protegir-la informant l'usuari, qui podrà solicitar la desprotecció si no està d'acort o finalisa l'atac de vandalisme.

El vandalisme en les pàgines de discussió de l'espai d'usuari és menys freqüent. Usualment basta de revertir els canvis. Només s'ha de recórrer al bloqueig de pàgines de discussió en cassos extrems de vandalisme.

Excepte cassos d'usuaris absents o expulsats del proyecte, les pàgines de l'espai d'usuari no han de romandre protegides.

Borrat

Quan la comunitat solicite la remoció de part del contingut de la teua pàgina d'usuari, és preferible que procedixques a eliminar-ho. Recorda que estes pàgines, que estan davall la teua responsabilitat, pertanyen a la comunitat. Per açò, en cassos extrems, s'aplicaran les polítiques de L'Enciclopèdia per al borrat de pàgines. Sempre tens la possibilitat d'emportar-te el material cap a una pàgina personal en un atre lloc i agregar un enllaç des de la teua pàgina. Si no cooperes, atres usuaris eliminaran el material no apropiat.

Borrat de subpàgines creades

Pots fer que se borre qualsevol dels teus subpàgines d'usuari simplement colocant {{destruir}} al començament de la pàgina, marca per a destruir només la teua "pròpia" pàgina d'usuari.

També podries considerar simplement redirigir el teu subpàgina a la teua pàgina d'usuari. Normalment açò és suficient per a les necessitats dels usuaris. Les pàgines que tingueren anteriorment un atre nom i hagen segut mogudes a una subpàgina d'usuari no es poden borrar d'esta manera. Lo millor seria llister-les en Proyecte:Pàgines per a borrar.

Com borrar la meua pàgina d'usuari

Si no hi ha registre d'abusos significatius ni necessitat administrativa de retindre informació personal, pots solicitar que la teua pàgina d'usuari siga borrada. Açò ocorre a sovint quan un colaborador de llarga data decidix abandonar la comunitat.

Només coloca Plantilla:Tlp i un sysop procedirà a eliminar la pàgina després de comprovar que no conté evidència de violacions de les polítiques de L'Enciclopèdia que hagen de ser guardades. Si no hi ha hagut una conducta negativa que mereixca la custòdia d'informació de l'usuari, llavors es procedirà a eliminar la distribució al públic en general de l'historial contingut en la dita informació. Si el borrat es fera immediatament, atres usuaris podrien solicitar desfer este borrat si pensen que de fet hi ha necessitat retindre la pàgina. En este cas, la pàgina podria ser restaurada i llistada apropiadament on corresponguera per un periodo de cinc dies, podent ser borrada definitivament al terme d'este temps. Si una pàgina és borrada per l'abandó d'un usuari de la comunitat, esta pot ser restaurada per un sysop si l'usuari torna, particularment si l'historial de la pàgina conté evidència de violació de les polítiques de L'Enciclopèdia.

Els usuaris que hagen segut borrats poden ser recreats en una pàgina en blanc o un enllaç a usuaris inactius o retirats per a evitar que enllaços en roig apunten cap estes pàgines d'usuari.

¿A quina atra informació es pot accedir des de les pàgines d'usuari?

Adicionalment a l'informació usualment accessible des d'un artícul -com l'historial de la pàgina, pàgina de discussió i semblants-, atres usuaris poden també accedir a les contribucions de l'usuari per a vore les seues colaboracions en la comunitat.