Peixca

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Peixcador en ret en Srah Srang, Angkor, Camboya.
Peixca artesanal en l'Illa de Margarita, Veneçuela

La peixca es definix com aquella activitat que es realisa per a extraure peix i/o atres organismes aquàtics. Pot realisar-se en aigües continentals o marítimes. Ancestralment, la peixca ha consistit en una de les activitats econòmiques més primerenques de molts pobles del món.

D'acort en estadístiques de la FAO i les seues sifres de l'any 2010 (publicades en 2012), el número total de peixcadors i piscicultors en el món s'estima en 54,8 millons. La mateixa estadística indica que el 87% de les persones amprades en el sector peixquer es troben en Àsia. Mentres que el creiximent de l'activitat peixquera de captura s'ha detengut o inclús mostra una certa tendència a la disminució, s'observa un aument sostengut en la cantitat de persones ocupades en la acuicultura.[1]


Modalitats[editar | editar còdic]

Una perca capturada en rets.

Entre les arts de peixca més comunes es poden citar la de rossegada, la peixca al sege, la peixca al curricá, la almadrava, el trasmall, la peixca a palangre i les rets de deriva.

Pero per a portar-les a terme existixen vàries modalitats, que se solen dividir en peixca deportiva i comercial. Esta última es pot considerar industrial, artesanal o sustentable, depenent de l'envergadura de les tècniques empleades i del caràcter de l'activitat.

Peixca deportiva[editar | editar còdic]

Artícul principal → Peixca deportiva.


La peixca deportiva és l'activitat peixquera que es realisa per oci o competència. El motiu és lúdic principalment, encara que hi ha diversos tipos de competències. Esta activitat està regida per la llegislació de les diferents administracions, que reglen l'us d'arts i aparells, delimitant el cupo de captures i el seu tamany segons espècies. També gestionen l'us i activitat dels diferents hàbitats.

Quan esta activitat passa de ser mer oci o afició a ser de l'àmbit deportiu, pansa a gestionar-se per les diferents federacions de peixca, tant a nivell regional com a nacional, organisant concursos, campeonats i activitats a tots els nivells.

La diferència de peixca tant d'estils com de aparells, varien tant com els entorns en els que es desenrollen, com l'espècie a capturar. La peixca deportiva es desenrolla per mig de dos instruments principals: canya i carret, els quals se subdividixen a la seua volta segons la classe d'equip que s'usa en spinning, baitcasting, convencional i mosca.

Peixca comercial[editar | editar còdic]

Segons la distància de la costa a les calades i de cóm es realisen les activitats peixqueres, estes poden ser: @pesca, peixca d'altura i peixca de gran altura.

La peixca comercial, és l'activitat peixquera efectuada en fins de benefici comercial. Originàriament era el sustente d'algunes poblacions costeres o illenques.

Esta activitat actua de referència per a identificar els grans grups de peixca: en aigua salada (desenrollada en la massa de aigua oceànica) i en aigua dolça (practicada en aigües continentals com a rius, embassaments o llacs). Esta distinció sol realisar-se també a nivell llegislatiu, ya que està regulada pels diferents Estats, corresponent les competències en la matèria a diferents administracions.

Hui en dia s'han industrialisat els sistemes de peixca, encara que en alguns països se seguixen usant arts de peixca tradicionals per a l'obtenció de recursos hidrobiològics. Per això, i segons el fi econòmic, esta peixca es pot distinguir entre peixca artesanal i peixca industrial.

Peixca industrial[editar | editar còdic]

Artícul principal → Peixca industrial.

La peixca industrial és un tipo de peixca que té com a objectiu obtindre un gran número de captures. Per a això, es necessita: capital per a equipar als barcos i investigar nous sistemes de peixca. tecnologia alvançada per a aumentar el volum de captures i per lo tant, que l'activitat siga rentable.

Peixca de supervivència[editar | editar còdic]

Plantilla:@AP

La peixca de supervivència és practicada majorment per comunitats originàries en tècniques que han permaneixcut casi inalterades per sigles. Esta peixca no es realisa en fins d'explotació comercial, sino per a ajudar al sustente de les comunitats o famílies que la practiquen, i són una expressió de la seua cultura i tradicions.

Referències[editar | editar còdic]

  1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Informe del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012, Roma, 2012. p. 46.

Enllaços externs[editar | editar còdic]

Commons

Sistemas internacionales de regulación pesquera