Ajuda:Guia de l'editor visual

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Si vols provar l'editor visual sense editar un artícul, ací hi ha una pàgina en la que ho pots provar lliurement. No necessites un conte per a usar l'Editor visual en eixa pàgina.

Obrir l'editor visual

Per a editar una pàgina en l'editor visual, fes clic en la pestanya "Editar" en la part superior de la pàgina.

Si la pàgina és molt llarga, és possible que l'obertura de l'editor tarde alguns segons.

Al fer clic en la pestanya "Editar còdic", s'obrirà l'editor clàssic de wikitext.

VisualEditor Pestaña Editar.png

També es pot obrir l'Editor visual fent clic en l'enllaç "editar" de cada secció.
VisualEditor Enlace Editar Sección.png

Escomençant: la barra de ferramentes de l'editor visual

Captures de pantalla de la barra de ferramentes de l'Editor visual
La barra de ferramentes de l'Editor visual apareix en la part superior de la pantalla quan s'escomença a editar. Inclou alguns icons familiars:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Desfer i Refer els canvis que hages fet.

VisualEditor Toolbar Headings-es.png
Menú desplegable d'encapçalats: permet canviar el format del text. Els títuls de les seccions comunes (nivell més alt) son del tipo "Títul". El format comú per a text és "Pàrraf".

VisualEditor Toolbar Formatting-es.png
Format: fer clic en "A" obri un menú. Per a cada element que tenen un efecte, primer deus seleccionar (resaltar) algun text.
 • L'element "Negreta" (B) posa en negreta el text seleccionat.
 • L'element "Cursiva" (I) posa en cursiva el text seleccionat.
 • L'element "Superíndex" (S2) fa que el text seleccionat aparega més chicotet i llaugerament més amunt que el text que ho rodeja.
 • L'element "Subíndex" (S2) fa que el text seleccionat aparega més chicotet i llaugerament més avall que el text que ho rodeja.
 • L'element "Tachar" (S) agrega una línea sòlida a través del text seleccionat.
 • L'element "Còdic informàtic" (un conjunt de claus: {}) canvia el text seleccionat a un tipo de lletra monoespayada, que ho diferencia del text circundant (espayat proporcionalment).
 • L'element "Subrallar" (U) agrega una llínea continua devall del text seleccionat.
 • L'element "Idioma" (Aあ) permet identificar l'idioma (per eixemple, japonés) i la direcció (per eixemple, dreta a esquerra) del text seleccionat.
 • L'element final (" ⃠ "), nomenat "Llevar", elimina tot el format de caràcters del text seleccionat, incloent enllaços.

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Ferramenta d'enllaçat: la cadena és la ferramenta d'enllaçat. Al fer-li clic (en general, en acabant de seleccionar algun text) s'obri el quadro de diàlec d'enllaç.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Menú ⧼visualeditor-toolbar-cite-label⧽: el menú "⧼visualeditor-toolbar-cite-label⧽" s'usa per a agregar cites 'inline' (també nomenades "notes al peu" o "referències"). Usant este menú, tots els proyectes tenen accés al format de referències "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽" i la possibilitat de "⧼visualeditor-dialog-reference-useexisting-tool⧽" cites. Este menú també oferix accés ràpit a plantilles de cites locals, si estan habilitades en la teua wiki.

Les instruccions per a agregar plantilles locals de cites al menú de ⧼visualeditor-toolbar-cite-label⧽ a una wiki específica estan disponibles en Mediawiki (en anglés).


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-en.png
Llistes i sagnat: els dos primers elements permeten formatejar text ya siga com una "Llista en vinyetes" o una "Llista numerada", respectivament. Els dos últims permeten disminuir o aumentar el nivell de sagnia d'elements de la llista.

VisualEditor Insert Menu-es.png
Insertar: el menú "Insertar" pot ser diferent en alguns proyectes. Més avall hi ha una llista de totes les opcions que poden aparéixer.
 • L'icon "Imàgens i multimèdia" (image de montanyes) obri el quadro de diàlec Multimèdia.
 • L'icon "⧼visualeditor-mwgalleryinspector-title⧽" (un grup de fotos) permet insertar una galeria a una pàgina.
 • L'icon "Plantilla" (peça de puzle) permet editar plantilles.
 • L'element "Comentari" (globo de diàlec) permet insertar comentaris que no son visibles per als llectors; només es poden vore en el modo d'edició.
 • L'icon "⧼math-visualeditor-mwmathinspector-title⧽" (Σ) obri el quadro de diàlec per a insertar fòrmules.
 • L'icon "⧼visualeditor-dialogbutton-referenceslist-tooltip⧽" (tres llibres) obri un diàlec en el que pots especificar a on es mostraran les referències al llector. En general, açò deu fer-se una volta en cada pàgina.
 • L'icon "⧼wikihiero-visualeditor-mwhieroinspector-title⧽" (símbol anj - ☥) permet insertar jeroglífics. (Vore més avall.)
 • L'icon "Caràcter especial" (Ω) permet insertar alguns caràcters especials. (Vore just devall.)

VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-es.png
Inserció de caràcter especial : l'icon "Caràcter especial" en el menú "Insertar" mostra, al fer-li clic, un quadro de diàlec en molts caràcters especials. Al fer clic en algú d'ells, s'inserta en el text. Estos inclouen alguns símbols estàndarts, tildes i símbols matemàtics. (Esta llista pot personalisar-se localment. Vore Mediawiki, en anglés per a instruccions.)

VisualEditor cancel save-es.png
El menú Opcions de pàgina està a l'esquerra del botó ⧼visualeditor-toolbar-savedialog⧽. En este menú hi han opcions per a ajustar preferències de pàgina, tals com si la pàgina és una redirecció, o com està indexada; agregar, editar o borrar categories; i vore, usant l'element "Idioma", la llista d'artículs sobre el mateix tema en atres idiomes. També pots canviar en un sentit des de l'Editor visual a l'editor clàssic de còdic font wikitext sense perdre les edicions que hages fet.

Guardar canvis

Quan hages terminat l'edició, fes clic en el botó vert "⧼visualeditor-toolbar-savedialog⧽" en la barra de ferramentes. Si no has fet canvis, el botó vert apareixerà atenuat - inutilisable. Per a cancelar tots els teus canvis simplement tanca la finestra del navegador.
VisualEditor cancel save-es.png

Al pulsar el botó vert "⧼visualeditor-toolbar-savedialog⧽" s'obri un quadro de diàlec. Després pots introduir un breu resum de les teues accions, marcar l'edició com a menor i agregar la pàgina a la teua Llista de seguiment. El quadro del resum d'edició és equivalent al camp Resum: en l'editor de wikitext.

També pots revisar els canvis usant el botó "Revisar els teus canvis" per a assegurar-te de que funcionaran segons lo previst abans de guardar els canvis. Açò és similar al botó "Mostrar els canvis" en l'editor de wikitext. El botó "Cancelar" et torna a la pàgina que estaves editant. Pots guardar tots els teus canvis en acabant.

VisualEditor save dialog-es.png


Editar enllaços

VisualEditor Barra de Herramientas Enlaces.png
Els enllaços poden agregar-se a través de l'icon "Enllaç" (esclavons de cadena) en la barra de ferramentes, o usant la drecera Ctrl+K (o Comando+K en Mac).

Si selecciones (resaltes) text o coloques el cursor en una paraula i en acabant pulses el botó "Enllaç", s'insertarà un enllaç usant eixe text o paraula. En la majoria dels casos, al crear enllaços interns (enllaços a atres pàgines en la mateixa wiki) no selecciones text. Pero al crear enllaços externs, en la majoria dels casos selecciones text abans d'iniciar el procés d'enllaçat, i el text és provablement alguna cosa que acabes d'escriure.


VisualEditor Edición de Enlaces Interno 2.png
Quan uses ya siga el botó o la drecera de teclat, s'obrirà un quadro de diàlec a on pots escriure l'enllaç.

L'editor visual tractarà d'ajudar-te en els enllaços interns buscant possibles coincidències mentres escrius.


VisualEditor - Link editing inline box.png
Una volta que hages escrit o seleccionat l'enllaç, completes el procés d'enllaçat pressionant Entrar, o pressionant el botó "Fet", o simplement fent clic fora del quadro. El teu enllaç apareixerà immediatament en la pàgina de l'editor visual, pero no es guardarà fins a que guardes tota la pàgina.

VisualEditor - External link.png
Per a enllaçar una pàgina en atra pàgina web, el procés es similar: ingresses la URL en el quadro i s'agregarà com un "⧼visualeditor-linkinspector-suggest-external-link⧽".

Els enllaços externs sense etiquetes es veuen aixina: [1]. Pots agregar-los ubicant el teu cursor llunt de tota paraula (p. eix., en acabant d'un espai). Obri la ferramenta d'enllaços fent clic en el botó o pressionant la drecera de teclat. Escriu la URL en el quadro, i fes clic en el botó "Fet" per a insertar l'enllaç.

VisualEditor Edición de Enlaces Interno.png
Per a canviar o eliminar un enllaç existent, fes clic dins del text de l'enllaç i en acabant pressiona l'icon "Enllaç" que apareix al seu costat. Apareixerà el quadro de diàlec per a editar. També pots anar al quadro de diàlec en la drecera de teclat Ctrl+K.

En el quadro de diàlec, pots modificar el destí de l'enllaç. També pots eliminar-ho per complet pulsant el botó "Eliminar" en el cantó inferior esquerre del quadro de diàlec. També pots obrir el destí de l'enllaç en atra finestra fent clic en el botó "⧼visualeditor-linkinspector-open⧽". (Potser vullgues fer açò per a verificar si un enllaç extern és vàlit.)

Editar referències

Editar una referència ya existent


VisualEditor Edición de Referencias 1.png
Per a editar una referència existent, fes clic sobre ella a on apareix en el text (per lo general com un número entre corchets). Voràs o be un icon "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽" (marcador) o be un icon (i nom) de la plantilla que s'usà per a crear esta referència. Al fer-li clic a este icon s'obrirà un quadro de diàlec a on podràs editar la referència.

VisualEditor Edición de Referencias 6.png
Si lo que apareix és l'icon "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽", al fer-li clic s'obri el quadro de diàlec de referències, a on pots editar el contingut de la referència.

Moltes wikis usen plantilles per a formatejar referències. Si una plantilla s'usa en la teua referència, tot el text de la plantilla es resaltarà quan faces clic en l'informació de referència.

Si s'usà una plantilla i has fet clic sobre l'informació en eixa plantilla, llavors apareixerà l'icon Plantilla (peça de puzle). Fes-li clic per a editar el contingut de la plantilla en el mini-editor de plantilla.


VisualEditor - Editing References - Cite Web.png
Si al fer clic en una referència en conte de l'icon "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽" (marcador) apareix un icon per a una plantilla estàndart de cites, al fer clic en eixe icon et portarà directament al quadro de diàlec del mini-editor de plantilles.

VisualEditor Edición de Referencias 5.png
Dins del mini-editor de plantilles pots agregar o eliminar tipos d'informació o canviar el contingut actual. Inicialment, només els camps (paràmetros de plantilles) que tenen contingut deurien mostrar-se. Per a agregar camps, fes clic en "Afegir més informació", que està prou avall del mini-editor.

VisualEditor Aplicar cambios.png
Fes clic en "Aplicar canvis" quan hages terminat.

Reutilisar una referència ya existent


VisualEditor Cite menu re-use.png
Si la pàgina ya conté una cita que aplica al text que vols referenciar, llavors pots triar per reutilisar una cita existent.

Per a reutilisar una referència existent, situa el cursor en el cos del text a on vullgues afegir una nova referència (número) per a eixa cita. En acabant fes clic en l'element "⧼visualeditor-dialog-reference-useexisting-tool⧽" del menú "⧼visualeditor-toolbar-cite-label⧽".


VisualEditor - Editing references 18.png
En el quadro de diàlec ⧼visualeditor-dialog-reference-title⧽, busca en la llista la referència que vols reutilisar i selecciona-la. Si hi han moltes referències, pots usar la casella de busca (etiquetada "⧼visualeditor-reference-input-placeholder⧽") per a mostrar només aquelles referències que inclouen cert text.

Afegir una referència nova


VisualEditor references more.png
Per a agregar una cita usant el menú "⧼visualeditor-toolbar-cite-label⧽", situa el cursor a on vullgues afegir-la en el text. En acabant selecciona el tipo de cita apropiat en el menú.

Usant la cita "bàsica"


VisualEditor Edición de Referencias 20.png
Ací es mostra lo que voràs si selecciones l'element "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽". En l'editor de referències pots afegir la teua cita, incloent el seu format.

Pots fer que la referència pertanyga a un grup determinat, encara que normalment açò es deixa buit. Esta opció s'usa per a mostrar grups de referències en la ferramenta "⧼visualeditor-dialogbutton-referenceslist-tooltip⧽".


VisualEditor Template Insert Menu-es.png
En el quadro de diàlec de referències, si vols incloure una plantilla en la teua referència nova, fes clic en l'icon "Plantilla" (peça de puzle) en el menú "Insertar" de l'editor de referències.

VisualEditor Edición de Referencias 9.png
Ara, busca la plantilla que vullgues usar, afig-la i edita-la com ho faries en qualsevol atra plantilla. Vore la secció Editar plantilles més avall, si necessites més informació sobre plantilles.

Quan hages terminat d'editar la teua plantilla nova, fes clic en "Aplicar canvis" per a tornar a l'editor de referències, i "Aplicar canvis" atra volta per a tornar a la pàgina que estàs editant.


VisualEditor Reference List Insert Menu-es.png
Si no hi ha encara una llista de referències en la pàgina (per eixemple, si estàs afegint la primera referència per a la pàgina), deus especificar a on es mostrarà al llector la llista de referències i els seus texts.

Situa el cursor a on vullgues mostrar la llista de referències (habitualment al peu de la pàgina), obrí el menú "Insertar" i fes clic en l'icon "⧼visualeditor-dialogbutton-referenceslist-tooltip⧽" (tres llibres).


VisualEditor Edición de Referencias 11.png
Si estàs usant varis grups de referències, que és poc usual, pots especificar el grup en este quadro de diàlec. Ací es mostraran sols les referències que pertanyen a eixe grup.

L'últim pas en el quadro de diàlec de la llista de referències és fer clic en "Insertar".

Usant plantilles de cites estàndarts


VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png
La teua wiki pot haver afegit plantilles de cites adicionals per a este menú. Açò oferix un accés ràpit a les plantilles de cites més usades. (Les instruccions per a agregar plantilles de cites adicionals en la teua wiki estan disponibles en mw:VisualEditor/Citation tool.)

VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png
Fer clic en un icon de plantilla tal com "Citar llibre" et portarà al mini-editor de plantilles per a eixa plantilla. Els camps d'informació important poden marcar-se en un asterisc. Si be es mostraran els camps més comuns, no tots son obligatoris.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png
Per a agregar paràmetros adicionals, ves cap avall en el mini-editor de plantilles i fes clic en l'opció "Afegir més informació".

Fes clic en "Insertar" quan termines.

Edició d'imàgens i atres archius multimèdia

Edició d'imàgens

Per a afegir una nova image (o atre tipo d'archiu multimèdia) a la pàgina, fes clic en l'icon "Imàgens i multimèdia" (image de montanyes) en el menú "Insertar". L'image s'agregarà a on estiga el cursor.
VisualEditor Media Insert Menu-es.png

Fent clic en l'icon "Imàgens i multimèdia" s'obri un quadro de diàlec que busca automàticament en Wikimedia Commons i en la teua wiki local, archius multimèdia relacionats en el títul de la pàgina que estàs editant.

Pots canviar la busca canviant el text en la casella de busca del quadro de diàlec.

Per a triar un archiu, fes clic en la seua image de miniatura. Açò ubica l'image en la pàgina que estàs editant.

VisualEditor Edición de Medios 2.png

En acabant de que l'image que seleccionares se haja insertat en la pàgina, s'obrirà atre quadro de diàlec. Este quadro de diàlec permet afegir i editar la llegenda de l'image. Esta pot contindre format i enllaços.
VisualEditor Edición de Medios 6.png

El quadro de diàlec de mijos també et permet agregar llegendes de text alternatives, per a ajudar als usuaris que usen llectors de pantalla o que hagen desactivat la visualisació d'imàgens.
VisualEditor - Media editing 7.png

També pots establir varis paràmetros per a l'image en la finestra "Configuracions alvançades". Estos inclouen l'alineació, el tipo i el tamany de l'image.
VisualEditor - Media editing 8.png

Al terminar, fes clic en "Aplicar canvis" per a tancar el quadro de diàlec i tornar a l'edició de la pàgina.
VisualEditor Aplicar cambios.png

Per a una image existent, pots agregar o editar una llegenda o atra preferència fent clic en l'image, i en acabant en l'icon "Imàgens i multimèdia" que apareix devall d'ella.

Pots redimensionar una image existent fent clic en ella i en acabant moure l'icon de redimensió (la flecha de dos punts avall a l'esquerra).

També pots arrastrar i soltar una image en un lloc més amunt o més avall en la pàgina.

VisualEditor - Media editing 3.png

Editar galeries multimèdia


Per a editar una galeria existent en l'editor visual, fes clic en eixa galeria. Despuix, casi al final de la galeria, fes clic en l'icon de galeria (un conjunt de fotos). S'obrirà l'editor de galeria, en la llista completa de les imàgens incloses en la galeria.
VisualEditor - Gallery2.png
Actualment, l'editor de galeries es un quadro simple que et permet editar galeries existents usant wikitext. Per a agregar una image nova a una galeria existent, escriu el nom d'archiu, seguit d'una barra (|) i la llegenda per a eixa image. Deus posar cada image en la galeria en la seua pròpia llínea. També pots editar esta llista per a eliminar o reorganisar les imàgens o per a canviar les llegendes.

Quan faces clic en el botó "Fet", eixiràs de l'editor de galeries. Aixina voràs la galeria en els teus canvis, tal i com se les presenta als llectors.

Recorda que eixir de l'editor de galeria no guarda els teus canvis. A l'igual que en atres canvis realisats per mig de l'editor visual, deus guardar tota la pàgina per a guardar el teu treball.

VisualEditor - Gallery3.png

Editar plantilles

Per a afegir una plantilla nova a la pàgina, situa el cursor a on vullgues que la plantilla quede insertada i fes clic en l'icon "Plantilla" (peça de puzle) en el menú "Insertar".
VisualEditor Template Insert Menu-es.png

Escriu el nom de la plantilla que vullgues insertar. Quan la veges en la llista, fes clic en el seu nom. Despuix fes clic en "Afegir una plantilla".
VisualEditor Edición de Referencias 4.png

També pots editar les plantilles que ya estan en la pàgina seleccionant-les (es tornen blaves) i fent clic en l'icon "Plantilla" (peça de puzle) que apareix.
VisualEditor - Template editing 1.png

A l'afegir una plantilla nova o a l'obrir una existent, s'obri el quadro de diàlec "Inclusió". Si la plantilla ya ha segut actualisada per a contindre informació de TemplateData el quadro de diàlec mostrarà una llista de paràmetros individuals; sino, estarà disponible un enllaç a la documentació en el quadro de diàlec.

Si estàs editant una plantilla existent, i la mateixa ha segut editada, el quadro de diàlec mostrarà els valors per als paràmetros.

VisualEditor - Template editing 2.png

Per a una plantilla existent, pots editar els paràmetros ya llistats o agregar atres adicionals fent clic en "Afegir més informació" ben avall del quadro de diàlec.
VisualEditor - Template editing 3.png

Quan una plantilla conté atres plantilles niuades, estes subplantilles apareixeran dins dels paràmetros que mostren. Poden ser editades o eliminades dins del camp de paràmetro.

Les noves subplantilles s'afigen seguint els passos per a afegir un paràmetro. Pot ser necessari comprovar la documentació de la plantilla per a assegurar-se de que la subplantilla és compatible.

VisualEditor - Template editing 5.png

Al terminar, fes clic en "Aplicar canvis" per a tancar el quadro de diàlec i tornar a l'editor de pàgina.
VisualEditor Aplicar cambios.png

Substituir plantilles


Quan una plantilla deu de ser substituïda, escriu subst: (dos punts inclòs) abans del nom de la plantilla.

L'autocompletat no funciona en subst:; si necessites autocompletat, afig subst: només despuix de trobar la plantilla que busques.

En acabant, fes clic en el botó vert "Afegir una plantilla".

VisualEditor - Template editing 7.png

Afig qualsevol paràmetro com de costum i "Aplicar canvis".
VisualEditor - Template editing 6.png

Voràs expandir-se la plantilla en la pàgina despuix de fer clic en "Aplicar canvis". Quan estigues llest, guarda la pàgina.
VisualEditor - Template editing 8.png

Editar categories

VisualEditor Categories.png
Per a editar categories, en el menú "Opcions de pàgina", fes clic en el botó "Categories".

VisualEditor - Category editing 1.png
El botó "Categories" obri un quadro de diàlec que llista les categories existents i permet afegir noves.

Tens l'opció de configurar o canviar la clau general (predeterminada) de classificació, que solia determinar a on apareix la pàgina quan es llista en atres pàgines en la mateixa categoria.

Per eixemple, la clau predeterminada d'ordenació de l'artícul "George Washington" és "Washington, George". Per lo tant, en la categoria "Presidents dels Estats Units d'Amèrica", l'artícul està llistat en la lletra "W", i no en la "G".


VisualEditor - Category editing 3.png
Per a afegir una categoria a una pàgina, escriu el nom de la categoria en el camp "Afegir categoria". Mentres escrius, l'editor visual buscarà categories existents que possiblement coincidixquen. Pots seleccionar una categoria existent o be agregar una categoria que encara no té la seua pròpia pàgina. (Fins que es cree eixa pàgina de categoria, la teua nova categoria apareixerà com un enllaç roig despuix de que guardes tots els teus canvis d'edició).

VisualEditor - Category editing 2.png
Per a eliminar una categoria existent, fes clic en ella i despuix en l'icon "Eliminar" (paperera) en el quadro de diàlec que s'obri.

Fent clic sobre una categoria també permet especificar una clau de classificació per a una categoria específica (açò és poc comú). Tal clau de classificació té precedència a la clau general (predeterminada) de classificació.


VisualEditor Aplicar cambios.png
Fes clic en "Aplicar canvis" quan termines d'editar les categories per a tornar a l'editor de pàgina.

Editant preferències de pàgina

VisualEditor - Page Settings menu.png
Per a editar les preferències d'una pàgina, fes clic en el menú "Opcions de pàgina" en la barra de ferramentes i selecciona el botó "Configuració de pàgina".

VisualEditor Page Settings-es.png
El botó "Configuració de pàgina" obri un quadro de diàlec que mostra varies opcions.

VisualEditor Page Settings Redirects-es.png
Pots fer que una pàgina redirigixca a atra tildant la casella "Redirigir esta pàgina a", i en acabant escrivint el nom de la pàgina a on vullgues enviar al llector quan intente accedir a la pàgina que estàs editant.

En la part inferior està l'opció per a impedir que els renomenaments de pàgina canvien esta redirecció. Açò s'utilisa molt rarament.


VisualEditor Page Settings TOC-es.png
Pots triar si la pàgina mostra una taula de continguts seleccionant algú d'estos tres botons. L'opció predeterminada és "Si és necessari", que mostra una taula de continguts si hi ha tres o més encapçalats.

VisualEditor - Page Settings Edit Links.png
Pots fer que una pàgina no mostre enllaços d'edició junt a cada encapçalat de secció marcant esta casella.

VisualEditor Apply Changes-es.png
Fes clic en "Aplicar canvis" quan termines d'editar Opcions de pàgina per a tornar a l'editor de pàgina.

Editant fòrmules matemàtiques

Per a agregar una nova fòrmula matemàtica a la pàgina, ubica el teu cursor a on vullgues insertar-la i fes clic en l'icon "⧼math-visualeditor-mwmathinspector-title⧽" ("Σ") en el menú "Insertar" de la barra de ferramentes.
VisualEditor Formula Insert Menu-es.png

S'obrirà una finestra en la que pots escriure la fòrmula, usant sintaxis LaTeX. L'editor visual actualisarà la fòrmula mentres escrius, aixina que pots vore com es vorà a mida que hages fet canvis. Quan estigues satisfet en la fòrmula, fes clic en el botó "Fet".
VisualEditor formula-es.png

Per a editar una fòrmula matemàtica existent en la pàgina, fes clic en ella i despuix en l'icon "Σ" que apareix. Açò obrirà la finestra de fòrmula a on faràs els canvis.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Editar poemes i atres elements especials

Alguns elements, com poemes i partitures musicals encara no son admesos per l'editor visual. Fins que ho siguen, necessitaràs editar el wikitext font (còdic) directament si vols agregar-los o canviar-los.

Dreceres de teclat

Molts editors estan acostumats a introduir wikitext directament, especialment negreta, cursiva i enllaços wiki. Les dreceres de teclat permeten insertar ràpidament un formateig similar sense tindre que usar els elements de la barra de ferramentes. Ací estan les dreceres de teclat més comunes en l'editor visual:

Drecera per a PC Acció Drecera per a Mac

Ctrl+B Negreta Cmd+B

Ctrl+I Cursiva Cmd+I

Ctrl+K Insertar enllaç Cmd+K

Ctrl+X Tallar Cmd+X

Ctrl+C Copiar Cmd+C

Ctrl+V Apegar Cmd+V

Ctrl+Z Desfer Cmd+Z