Proyecte:Guia per a administradors

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Introducció

Tots els usuaris i colaboradors de L'Enciclopèdia en valencià, pero en especial els administradors, tenen l'obligació de complir unes normes bàsiques, que resumidament serien les següents:

 • Complir i fer complir les polítiques de L'Enciclopèdia en valencià
 • Ajudar en les tasques de manteniment que contribuïxen al bon funcionament de L'Enciclopèdia.
 • Tractar en amabilitat, respecte i educació a tots els usuaris.
 • Ajudar en tot lo possible al restant d'usuaris, especialment als usuaris novells.
 • Donar eixemple als demés usuaris, escrivint correctament en llengua valenciana evitant els erros ortogràfics, tipogràfics, etc.
 • Usar a l'editar els correctors disponibles en l'apartat Escriure en valencià per tal de complir correctament el punt anterior.

Tasques de manteniment per a administradors

 • Mantin l'orde : Ajuda a mantindre l'orde en L'Enciclopèdia i si fora necessari bloqueja a un usuari per a evitar el vandalisme.
 • Edita la Portada : Edita i renova periòdicament la portada de L'Enciclopèdia en un artícul destacat i una image destacada.
 • Artículs més solicitats : Artículs mes solicitats i enllaçats i que encara no existixen en L'Enciclopèdia. Crea els artículs.
 • Artículs sense categoria : Artículs que s'han quedat sense cap categoria quan s'editaren. Fes-los visibles i dona-lis una categoria.
 • Artículs destacats : ¿Has trobat un artícul de calitat?. Afig-lo a la llista d'artículs destacats per a la portada de L'Enciclopèdia.
 • Categories sense editar : Categories que encara no estan editades ni insertades dins de cap categoria. Edita les categories.
 • Categories sense artículs : Categories que encara no tenen cap artícul sobre la seua temàtica.
 • Ortografia : Artículs que han de corregir la seua ortografia en valencià. Pots ajudar-te dels correctors en llengua valenciana.
 • Fusionar : Artículs duplicats o en els que s'ha sugerit la seua fusió en un atre artícul. Ajuda a mantindre l'orde en L'Enciclopèdia.
 • Desenrollar : Artículs en desenroll que necessiten ser completats en mes informació. Ajuda a tindre artículs de calitat en L'Enciclopèdia.
 • Wikificar : Artículs que no tenen el format d'estil adequat a L'Enciclopèdia. Ajuda a millorar l'estil dels artículs en L'Enciclopèdia.
 • Revisar : Artículs menys revisats de L'Enciclopèdia. Revisa'ls i si es necessari millora l'artícul ampliant l'informació o corregint possibles erros.
 • Antics: Artículs que mes temps fa que no es revisen. A voltes els artículs mes antics es poden ampliar o es recomanable revisar la seua ortografia.
 • Referències : Artículs en passages que requerixen referencies. Ajuda a tindre artículs de calitat en L'Enciclopèdia.
 • Neutralitat : Artículs en els que s'ha qüestionat si complixen en el punt de vista neutral. Ajuda a mantindre la neutralitat de L'Enciclopèdia.
 • Imàgens destacades: ¿Has trobat una foto especialment bona?. Afig-la a la llista d'imàgens destacades per a la portada de L'Enciclopèdia.
 • Imàgens sense us: Dona-li us a les imàgens que necessites o borra les imàgens en erros de visualisació.
 • Portals temàtics: Crea un portal temàtic sobre un tema que t'agrade, reunint o creant artículs sobre eixa temàtica en concret.
 • Bot-tasques: Desenrolla ací algun treball que puga ser fàcilment automatisat per un bot local.

Guia per a administradors

Esta pàgina és una guia bàsica de com usar els poders administradors . Explica com realisar accions que només poden fer usuaris en l'estatus de «sysop». Abans de realisar qualsevol d'elles, es recomana mirar les polítiques de L'Enciclopèdia.

Borrar una pàgina

Per a borrar una pàgina fes clic en la pestanya "borrar". Si uses com a pell el monobook, pots usar la drecera alt+d. Se te mostrarà una pàgina en una caixa a escriure (màxim 150 lletres) i un botó per a confirmar. Per a borrats ràpits (artículs breus acabats de crear) és adequat deixar el text de l'artícul (ix automàticament) com a motiu. En el restant es necessari especificar-ho. Alguns motius poden ser:

 • Artícul en copyright.
 • Decidit en consulta de borrat per mig d'argumentació.

És molt important llegir l'historial, puix una edició vandàlica pot enganyar i portar a borrar un bon artícul. També és important tindre en conte que si part del text de la pàgina es manté en L'Enciclopèdia, és obligatori mantindre l'historial.

Després d'haver escrit i haver pulsat a confirmar trobaràs un enllaç per a tornar a portada. Si et posa que la pàgina ya ha segut borrada/no existix, ¡algú se t'ha alvançat!

En certs casos és recomanable borrar els enllaços a la pàgina.

Borrar una image

A diferència de lo que passava en versions antigues de Mediawiki, ara, al borrar la pàgina de descripció de l'image es borren totes les versions de l'image que conté.

Per a borrar una versió antiga d'una image, has de fer clic en l'enllaç «borr» que apareix en l'esquerra de la versió. Ves en conte perqué no et demanarà confirmació, encara que serà registrat.

És impossible borrar la versió actual sense borrar totes les versions antigues. Lo que es pot fer és revertir primer a una versió antiga, usant l'enllaç «rev» de la versió que vullgues restaurar.

L'enllaç «Borrar totes» té el mateix efecte que el de borrat de la pàgina.

Restaurar una pàgina

Les pàgines poden ser restaurades mentres estiguen en l'archiu. Este archiu es borra de vegades, i vegades atres ocasions es pert per errors en la base de senyes.

Si una pàgina no s'ha reemplaçat des de que es va borrar, hi haurà un mensage en la pàgina dient-te totes les versions borrades que hi ha. Fent clic en açò, vas a la pàgina de restauració a on estan totes les versions borrades. Pots vore cada versió una al mateix temps. Restaures la pàgina al fer clic en el botó "Restaurar" que apareix en la pàgina de confirmació; açò restaurarà totes les versions per defecte. Si desiges, pots triar versions específiques per a restaurar al seleccionar les caixetes que apareixen al seu costat. La restauració ocorre immediatament quan fas clic en este botó, no hi ha cap atra confirmació ni un lloc per a proveir el motiu. Les restauracions són registrades aixina com els borrats; si no restaures totes les versions d'una pàgina, es registrarà quantes versions sí que vas restaurar.

Si la pàgina ya existix pero vols vore o restaurar versions prèvies d'ella, mira en l'historial de la pàgina. Ací voràs l'enllaç d'edicions borrades descrit dalt. També pots teclejar la direcció URL sancera. Per eixemple http://www.lenciclopedia.org/wiki/Especial:Undelete/PÁGINA.

En la pàgina especial Especial:Undelete es poden buscar pàgines que tinguen versions borrades.

Fusionar historials

Quan hi haja dos pàgines sobre el mateix tema que convinga unificar en un únic artícul serà necessari fusionar tant continguts com historials. L'unió dels continguts pot fer-la qualsevol colaborador, estiga registrat o no, traslladant el contingut manualment i substituint-ho per una redirecció.

La fusió dels historials ha de fer-la un administrador ya que fa falta borrar i restaurar pàgines. El procediment és el següent suponent que es vullguen unir els historials de les pàgines A i B en la pàgina B.

 1. Es fusiona el contingut en A
 2. Es borra la pàgina B en el seu historial.
 3. Es trasllada la pàgina a en el seu historial al títul B.
 4. S'accedix a l'historial de B: apareixerà llògicament el que tenia A, pero en un mensage al principi que dirà: «¿Vore o restaurar X edicions borrades?»
 5. al restaurar es mesclen abdós historials. La versió en el contingut fusionat no se sobreescriurà, en la qual cosa la fusió d'historials està completa.

Si B no és el títul desijat cal traslladar-ho al títul correcte.

Només queda comprovar que no deixem redireccions dobles i que borrem les que tingueren un títul erròneu, en cas contrari, és millor conservar la redirecció per a evitar que l'artícul es torne a crear.

Protegir o desprotegir una pàgina

Per a protegir una pàgina, fes click en l'enllaç «protegir» o «protegir esta pàgina». Si estàs usant la pell monobook, pots usar la drecera ALT+=. Açò et portarà a una pàgina de confirmació molt semblant a l'usada per als borrats. Escriu el motiu de protecció en la caixa i fes clic en el botó «confirmar». Esta acció quedarà registrada. Desprotegir funciona exactament de la mateixa manera.

Editar una pàgina protegida

Fer clic en editar de forma normal. L'única diferència és l'avís en la part superior recordant-te que la pàgina està protegida i que t'assegures que les polítiques s'estiguen seguint.

Protegir o desprotegir una image

Protegir una image és quasi igual que protegir una pàgina (vore dalt). Quan fas clic en "protegir" en la pàgina de descripció d'una image, la pàgina igual que l'image es protegixen. La pàgina de descripció estarà protegida, i els que no tenen privilegis d'administrador no podran revertir l'image, ni pujar un atra versió de l'image sobre l'actual.

Editant l'interfaç

Després d'obtindre un consens, pots editar algunes parts de l'interfaç a l'editar les pàgines protegides en el Espai de noms de MediaWiki. Pots canviar el disseny a l'editar MediaWiki:Monobook.css. Estes pàgines s'editen de forma ordinària, pero algunes requerixen text HTML en conte de format wiki.

Els mensages de l'interfaç apareixen llistats junt en el seu contingut en Especial:Allmessages; pero no estan tots: Hi ha un error reportat en bugzilla. Pot vore esta excepció en Bugzilla.

Per a trobar eixos mensages que no apareixen, pots usar Especial:Allpages i triar com a espai de noms «MediaWiki», només voràs els noms: per a vore el contingut ho tindràs de fer un a u.

Renomenar conte d'usuari

A petició del propi usuari, l'administrador pot canviar el nom d'un conte. Acodix a Especial:RenameUser. ¡Atenció! El nou nom del conte no ha d'existir. És un error freqüent el crear manualment un nou conte i en acabant demanar el trasllat.

Bloquejar un usuari o IP

Per a direccions IP, pots fer clic en l'enllaç bloquejar que apareix al costat de l'IP en els canvis recents. Per a usuaris registrats, has d'anar a Especial:Blockip. Ingressa el nom o IP de l'usuari que vols bloquejar en l'espai i en acabant selecciona la duració del bloqueig. Les caducitats més usades ya estan en pre-seleccionades en un menú pero també pots especificar un atra caducitat. Has de seguir la guia en el manual tar per al format de les caducitats, o siga, no és vàlit "el dijous que ve" pero "next Thursday" sí. En l'últim espai ingressa el motiu del bloqueig; recorda que atres usuaris inocents poden ser afectats pel bloqueig per lo que mai has de proporcionar com a raó de bloqueig motius ofensius, confusos o inconcrets. Llavors, fes click en el botó pulsa per a bloquejar. El bloqueig se registra i l'usuari apareixerà en la lista d'IPs i usuaris bloquejats fins a que caduque el bloqueig. En el formulari de bloqueig trobem les opcions següents:

Bloquejar usuaris anònims només
També nomenat softblock. Esta opció apareix quan s'intenta bloquejar una direcció IP o ranc d'IP's. D'estar activat només es bloquejaran aquells usuaris no registrats que compartixquen la dita direcció IP o ranc.
Previndre la creació de contes d'usuari
Si està activada s'impedix la creació de contes d'usuari durant la duració del bloqueig. Esta opció hauria d'estar normalment activada [1]
Bloquejar automàticament la direcció IP usada per l'usuari
També conegut com autobloqueig. Només està disponible per al bloqueig de contes d'usuaris registrats. Si esta opció està activada es bloquejarà per 24 hores la direcció IP de l'usuari bloquejat i totes aquelles IP des de les quals l'usuari intente editar. Esta opció hauria d'estar normalment activada i és, sense dubte, una ferramenta valiosa a l'hora de lluitar contra el vandalisme encara que hi ha determinades consideracions a tindre en conte: [1]
 1. Açò pot causar que una gran quantitat d'usuaris es vegen automàticament bloquejats, be siga perqué l'usuari usa una IP compartida o un servidor proxy. Els autobloquejos apareixeran llistats individualment en Special:IPBlockList devall d'una mascara tipos #1234 i en una descripció per a saber qui produïx l'autobloqueig.
 2. Els autobloquejos només duren 24 hores per IP.
Previndre que els usuaris envien correu electrònic
d'estar activada impedix a l'usuari accedir a la funció Special:Emailuser durant la duració del bloqueig.
Permetre a este usuari editar la seua pròpia pàgina de discussió mentres està bloquejat
Si es desmarca esta casella, l'usuari es vorà privat d'editar la seua pròpia pàgina de discussió durant la duració del bloqueig.


Bloquejar un ranc d'IPs

Ves a Especial:Blockip i ingressa un ranc en el primer espai en notació de CIDR (també coneguda com a notació slash). Llavors, seguix les instruccions donades dalt. Per favor, no bloqueges rancs si no entens el procediment. Llig Help:Range blocks i vandalbot (en) per a instruccions.

Quan procedixques a bloquejar un ranc d'IPs, recorda que pots bloquejar a molts usuaris vàlits, per la qual cosa marca la casella Bloquejar usuaris anònims només en el panel de bloqueig per a evitar el bloqueig a usuaris registrats d'eixe ranc d'IPs.

Vore també: Ajuda:Com bloquejar un ranc

Desbloquejar un usuari, IP, o ranc

Ves a Especial:Ipblocklist, troba l'usuari que vols desbloquejar i fes click en l'enllaç desbloquejar. Apareix una pàgina de confirmació a on has de ficar el motiu pel qual desbloqueges. El desbloqueig serà registrat i l'usuari es trobarà immediatament desbloquejat. Si està bloquejat un ranc, has de desbloquejar el ranc sancer, puix és impossible desbloquejar una IP específica d'eixe ranc.

Reversions ràpides

Qualsevol usuari pot revertir una pàgina. Els administradors i els burócrates tenen el botó de revertir que facilita açò. Per a revertir les edicions d'un usuari en l'última versió per l'editor previ, fes clic en revertir en l'historial de la pàgina, en la llista de contribucions de dit usuari o en la pàgina de diferència. La teua reversió s'identificarà com una edició menor i donara el resum automàtic de Revertits els canvis de X fins a l'última edició de I.

En casos de vandalisme massiu en que les reversions saturarien la pàgina de canvis recents, pots usar la «reversió robòtica». Coloca &bot=1 al final de la direcció URL usada per a accedir les contribucions de l'usuari. Per eixemple, http://lenciclopedia.org/w/wiki.phtml?title=Especial:Contributions&target=«nom o IP del vàndal»&bot=1 Quan els enllaços de revertir es pulsen, la reversió i l'edició original que revertixes s'oculten per defecte en la pàgina de canvis recents.

Llista de pàgines sense vigilar

Hi ha una pàgina especial que llista automàticament totes les pàgines de L'Enciclopèdia que ningú té en la seua llista de seguiment. Este tipos de pàgines són especialment vulnerables al vandalisme, ya que, si el vandalisme no és detectat en canvis recents, pot passar molt de temps abans que algú ho corrigga. A fi d'evitar que algun vàndal aprofite la llista com "llista de blancs fàcils", esta llista només poden vore-la els administradors.

Vore també

Referències

 1. 1,0 1,1 En el cas en que siga necessari bloquejar a un bot per mal funcionament o un conte d'usuari en un nom d'usuari desapropiat i no vandàlica, no serà necessari activar esta opció. En el cas de robots creats per a vandalisar, contes d'usuari creades per a vandalisar o usuaris porrito és molt recomanable activar esta opció.