El complement (o objecte) de règim preposicional

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

El complement de règim preposicional o complement de règim és una funció sintàctica argumental introduïda per una preposició que no depén del significat del complement, sino que ve exigida pel verp. Aixina, el verp confiar selecciona un complement de règim introduït per la preposició en, la qual se manté en independència del significat del complement: Confia molt en sa mare; Confia molt en la potència del seu coche; Confia molt en les seues possibilitats.

Segons el sentit del verp, la presència del complement de règim pot resultar obligatòria (En estiu residix en Alacant -En estiu residix) o no (Omplirem la piscina [d'aigua] en maig), pero com a complement argumental que és, si no apareix, queda implícit, puix el semantisme verbal el reclama.

Els complements de règim poden ser introduïts per diverses preposicions

Eixemples:

No vullc renunciar a la meua tranquilitat d'ànim per res del món.

L'imputat se negà a contestar les preguntes que li feen.

De chicotet jugava molt be a tenis

L'organisació benèfica Solidaritat i Ajuda a l'Infància de Madagascar (SAIM) lluita sense descans contra la fam i les malalties en Àfrica.

Anava tan distret que chocà contra un arbre.

Els encanta parlar de política.

La policia sospita d'un individu que viu per la contornada.

L'atre dia estava pensant en un companyó del colege i me l’encontrí pel carrer.

La policia colaborà activament en el juge per a l'aclariment de l'assunt.

Ho dividí entre quatre i tocàrem a un trosset chicotet.

Tragué els aforros del conte bancari i els repartí entre sos fills.

La taula electoral optà per anular les paperetes.

He ordenat els discs per gèneros musicals.

Necessitarem dos metros de corda per a lligar l'equipage a la baca.

Josep estudia per a ingenier de camins.

És d'esperar que les últimes senyes econòmiques d'Estats Units influïxquen positivament sobre la Bossa.

Està molt estressat perque recauen sobre ell massa responsabilitats.

Insistí tant sobre l'assunt que al final la convencé.Bibligrafia[editar | editar còdic]

[[1]]