Proyecte llinages catalans

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Revisió de 12:48 19 ago 2019 per Xavier (Discussió | contribucions) (Pàgina nova, en el contingut: «El '''Proyecte Llinages Catalans''' (en català, Projecte Cognoms Catalans) fon un proyecte dirigit per Francesc Calafell, Jaume Bertranpetit i David Comas, tre...»)
(dif) ← Revisió anterior | Revisió actual (dif) | Revisió següent → (dif)
Saltar a: navegació, buscar

El Proyecte Llinages Catalans (en català, Projecte Cognoms Catalans) fon un proyecte dirigit per Francesc Calafell, Jaume Bertranpetit i David Comas, tres investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva de l'Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) l'any 2012.

Objectiu

L'objectiu del proyecte consistia en investigar, a través del ADN, l'evolució de 50 llinages en la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Catalunya huit sigles despuix del repoblament de Jaume I. Estudiar en profunditat els orígens del seu llinage, la seua evolució a lo llarc dels sigles, el seu fundador i el lloc de naiximent d'est.

El biòlec Francesc Calafell, comentava: «considerem llinage català aquell que, com a paraula d'una llengua, pertany al català».

La meta és trobar la resposta a múltiples interrogants, com la raó de per qué alguns llinages s'han expandit més que uns atres, o si els llinages valencians tenen una raïl pròpia al marge dels de Catalunya. Ademés, els que s'involucren en esta indagació, tindran al seu alcanç informació personalisada sobre l'evolució del seu llinage, aixina com els orígens del seu propi material genètic.

Mostres

Per ad això, el proyecte tenia previst recopilar mostres de 2.500 persones –50 per cada llinage– i detectar en el laboratori les variacions genètiques que el cromosoma Y ha anat sofrint en cada cas. Només els hòmens podien ser objecte de l'estudi, ya que este cromosoma només es transmet de pares a fills, alguna cosa semblant a lo que ocorre en els llinages, que sobreviuen a través de la descendència masculina.

Els resultats se publicarien en l'any 2013.

Conclusions

El periòdic Levante-EMV, en data 10.10.2013, publicà una notícia titulada Sin el ADN de los conquistadores a on apareixen les conclusions del Proyecte Llinages Catalans, portat a terme per investigadors catalans de l'Universitat Pompeu Fabra, que pretenia "estudiar l'ADN de varons en llinage d'orige català que residixquen en Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears per a estudiar la seua evolució a lo llarc dels sigles, el seu fundador i procedència".

La conclusió és que “no hi ha vinculació genètica entre valencians i catalans“. Segons declara textualment l'investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de l'Universitat Pompeu Fabra, Francesc Calafell:

No trobem vínculs genètics entre Catalunya i el País Valéncia (sic).

Enllaços externs