Dissabte

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

El dissabte és el sèptim dia de la semana encara que moltes persones han tractat de modificar el orde dels dies començant en el dilluns i terminant en dumenge. El nom de "dissabte" prové del llatí sabbatm, i ademés del hebreu shabbat, que vol dir descans. Encara que també es menciona que en atres idiomes com el anglés (Saturday), es pot dir que es el dia de Saturn.

Per ad algunes religions com el Judaisme i els cristians de la Iglèsia Adventista del Sèptim Dia i iglèsies "Sebatistes", el dissabte és el sèptim dia de la semana donat per Deu des de la creació de l'humanitat per al seu descans.

Lliteralment, la paraula significa 'cesar' o 'parar' (segons Gènesis 2.2 referint-se a Deu Yahvéh: 'I cessà el sèptim dia de tot el treball que havia fet")

També és el dia reverència a Deu, fixat per els 10 Manaments donats per Deu a Moisés.