Institut Cervantes

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L'Institut Cervantes és una institució pública creada per Espanya en l'any 1991 per a promoure universalment l'ensenyança, l'estudi i l'us del castellà i contribuir a la difusió de les cultures hispàniques en l'exterior.

En les seues activitats, l'Institut Cervantes atén fonamentalment al patrimoni llingüístic i cultural que és comú als països i pobles de la comunitat hispanoparlant. Està present en 87 centres distribuïts en 44 països pels cinc continents. Ademés, conta en dos sèus en Espanya, la sèu central de Madrit i la sèu d'Alcalà d'Henares.

Objectius i funcions

  • Organisar cursos generals i especials de llengua espanyola, aixina com de les llengües cooficials d'Espanya.
  • Expedir en nom del Ministeri d'Educació, Cultura i Deport els diplomes oficials de castellà DELE i organisar els exàmens per a la seua obtenció.
  • Actualisar els métodos d'ensenyança i la formació del professorat.
  • Recolzar la llabor dels hispanistes.
  • Participar en programes de difusió de la llengua castellana.
  • Realisar activitats de difusió cultural en colaboració en atres organismes espanyols i hispanoamericans i en entitats dels països amfitrions.
  • Posar a disposició del públic biblioteques proveïdes dels mijos tecnològics més alvançats.

Òrgans rectors

Patronat

Orgue que orienta les activitats de l'Institut. La Presidència d'Honor correspon a S.M. el Rei d'Espanya. La Presidència Eixecutiva l'eixercix el President del Govern espanyol. Els vocals electes han segut designats entre destacats representants de les lletres i la cultura espanyola i hispanoamericana, de les Reals Acadèmies, universitats i atres institucions socials. Són vocals nats els escritors guardonats en el Premi de Lliteratura Miguel de Cervantes.

Consell d'Administració

Orgue que aprova els plans generals de l'Institut. Està integrat per representants dels Ministeris d'Assunts Exteriors i Cooperació, d'Educació, Cultura i Deport, i de Facenda i Administracions Públiques, aixina com del Patronat.

Director

Càrrec al que correspon la direcció i representació de l'Institut.

Estructura organisativa

En l'actualitat, l'estructura organisativa de l'Institut Cervantes està composta per una sèu central i els centres en el món. La sèu central s'estructura en les àrees següents: Direcció, Gabinet de Direcció, Secretaria general, Gabinet tècnic de Secretaria General, Vicesecretaria tècnica, Assessoria jurídica, Direcció de Recursos humans, Direcció d'Anàlisis i Estratègia, Direcció de Comunicació i promoció, Direcció de Cultura i Direcció Acadèmica.

Els màxims responsables de cada àrea conformen l'equip directiu de l'Institut Cervantes, que actuen baix la supervisió del Director i el Secretari General.

Vore també

Enllaços externs