1 Disposició Final

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

DISPOSICIÓ FINAL

Esta Constitució entrarà en vigor el mateix dia de la publicació del seu text oficial en el bolletí oficial de l'Estat. Es publicarà també en les demés llengües d'Espanya.

PER TANT, MANE A TOTS ELS ESPANYOLS, PARTICULARS I AUTORITATS, QUE GUARDEN I FACEN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT.

PALAU DE LES CORTS, A VINTISSET DE DECEMBRE DE MIL NOUCENTS SETANTAHUIT.

JUAN CARLOS