Ipernity

De L'Enciclopèdia, informació lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar
Logo de Ipernity

Ipernity és un lloc web per a compartir imàgens sobre tot fotogràfiques.

Pot usar-se'n com a soport a diferents comunitats on-line en diferent soport en plataformes, generalment és considerat un eixemple nou de la navegació Web 2.0. Este popular lloc web servix com a servidor personal per a compartir fotografies personals, el servici és mundialment usat per bloguers com a un repositori fotogràfic. La popularitat en part se deu a la gran comunitat on-line que accedix al servici, aixina com a els ferramentes que permeten al autor etiquetar ses fotos i a un explorador de les millors fotos de la semana.

Funcionalitats[editar]

El servici és utilisat extensament per bloggers com depòsit de fotos. El sistema de Ipernity permet fer búsquedes de imàgens per etiquetes, per data i per llicències de Creative Commons.

Senyes[editar]

Enllaços externs[editar]

Vore també[editar]