Institut Cervantes

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L'Institut Cervantes és una institució pública creada per Espanya en l'any 1991 per a promoure universalment l'ensenyança, l'estudi i l'us del castellà i contribuir a la difusió de les cultures hispàniques en l'exterior.

En les seues activitats, l'Institut Cervantes atén fonamentalment al patrimoni llingüístic i cultural que és comú als països i pobles de la comunitat hispanoparlant. Està present en 87 centres distribuïts en 44 països pels cinc continents. Ademés, conta en dos sèus en Espanya, la sèu central de Madrit i la sèu d'Alcalà d'Henares.

Objectius i funcions[editar]

  • Organisar cursos generals i especials de llengua espanyola, aixina com de les llengües cooficials d'Espanya.
  • Expedir en nom del Ministeri d'Educació, Cultura i Deport els diplomes oficials de castellà DELE i organisar els exàmens per a la seua obtenció.
  • Actualisar els métodos d'ensenyança i la formació del professorat.
  • Recolzar la llabor dels hispanistes.
  • Participar en programes de difusió de la llengua castellana.
  • Realisar activitats de difusió cultural en colaboració en atres organismes espanyols i hispanoamericans i en entitats dels països amfitrions.
  • Posar a disposició del públic biblioteques proveïdes dels mijos tecnològics més alvançats.

Òrgans rectors[editar]

Patronat[editar]

Orgue que orienta les activitats de l'Institut. La Presidència d'Honor correspon a S.M. el Rei d'Espanya. La Presidència Eixecutiva l'eixercix el President del Govern espanyol. Els vocals electes han segut designats entre destacats representants de les lletres i la cultura espanyola i hispanoamericana, de les Reals Acadèmies, universitats i atres institucions socials. Són vocals nats els escritors guardonats en el Premi de Lliteratura Miguel de Cervantes.

Consell d'Administració[editar]

Orgue que aprova els plans generals de l'Institut. Està integrat per representants dels Ministeris d'Assunts Exteriors i Cooperació, d'Educació, Cultura i Deport, i de Facenda i Administracions Públiques, aixina com del Patronat.

Director[editar]

Càrrec al que correspon la direcció i representació de l'Institut.

Estructura organisativa[editar]

En l'actualitat, l'estructura organisativa de l'Institut Cervantes està composta per una sèu central i els centres en el món. La sèu central s'estructura en les àrees següents: Direcció, Gabinet de Direcció, Secretaria general, Gabinet tècnic de Secretaria General, Vicesecretaria tècnica, Assessoria jurídica, Direcció de Recursos humans, Direcció d'Anàlisis i Estratègia, Direcció de Comunicació i promoció, Direcció de Cultura i Direcció Acadèmica.

Els màxims responsables de cada àrea conformen l'equip directiu de l'Institut Cervantes, que actuen baix la supervisió del Director i el Secretari General.

Vore també[editar]

Enllaços externs[editar]