Curs d'Orientació Universitària

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

El Curs d'Orientació Universitària, conegut per les sigles de COU, era una ensenyança no obligatòria en Espanya pertanyent al sistema educatiu dissenyat per la Llei General d'Educació de 1970 i constava d'un sol curs, equivalent a l'últim de bachillerat de la LOGSE. Va substituir a l'anterior Curs Preuniversitari de la Llei d'Ensenyança Mija de l'any 1953. Se va cursar per última volta durant l'any acadèmic 2000-2001.

Inicialment establit com un curs preparatori de les tècniques i métodos de treball propis de l'ensenyança universitària, una volta implantat el BUP, d'a soles tres cursos front a l'anterior bachillerat de sis anys, i establit el numerus clausus per a l'ingrés en l'Universitat, el COU restà com a l'últim curs de l'ensenyança mija, que els estudiants devien realisar per a preparar-se per a les Proves d'Accés a l'Universitat (PAU), més conegudes com a Examen de Selectivitat.

Segons l'última de les seues regulacions normatives, vigent des de 1987, constava de quatre modalitats: científic-tecnològica, biosanitària, ciències socials i humanístic-llingüística; que donaven accés despuix de la Selectivitat a les distintes disciplines universitàries. Se cursava, normalment, al final del Bachillerat Unificat Polivalent (BUP).

Les matèries comunes del COU eren Llengua Estrangera, Llengua Espanyola i Filosofia. Ademés, les matèries pròpies de cada modalitat eren les següents:

  • Científic-Tecnològic: Matemàtiques I i Física; devent triar l'alumne dos optatives entre Química, Biologia, Geologia o Dibuix Tècnic.
  • Biosanitari: Química i Biologia; més dos optatives entre Matemàtiques I, Física, Geologia o Dibuix Tècnic.
  • Ciències Socials: Matemàtiques II i Història del Món Contemporàneu; més dos optatives entre Llatí, Grec, Història de l'Art o Lliteratura.
  • Humanístic-Llingüístic: Lliteratura i Història del Món Contemporàneu; més dos optatives entre Llatí, Grec, Història de l'Art o Matemàtiques II.

Vore també[editar]

Enllaços externs[editar]