1 Disposició Derogatòria

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

La Disposició Derogatoria de la Constitució espanyola de 1978 diu:

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Queda derogada la Llei 1/1977, de 4 de giner, per a la Reforma Política, aixina com, en tant en cuant no estigueren ya derogades per l'anteriorment mencionada Llei, la de Principis del Moviment Nacional, de 17 de maig de 1958; el Fur dels Espanyols, de 17 de juliol de 1945; el del Treball, de 9 de març de 1938; la Llei Constitutiva de les Corts, de 17 de juliol de 1942; la Llei de Successió en la Jefatura de l'Estat, de 26 de juliol de 1947, totes elles modificades per la Llei Orgànica de l'Estat, de 10 de giner de 1967, i en els mateixos térmens esta última i la de Referèndum Nacional de 22 d'octubre de 1945.

2. En tant en cuant poguera conservar alguna vigència, es considera definitivament derogada la Llei de 25 d'octubre de 1839 en lo que poguera afectar a les províncies de Àlava, Guipúscoa i Viscaya. En els mateixos térmens es considera definitivament derogada la Llei de 21 de juliol de 1876.3. Aixina mateix queden derogades quantes disposicions s'oponguen a lo establit en esta Constitució.